News

ELECTRONIC CARD DAMAVAND

دعوت به همکاری
28 بهمن 1397

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه در استان سمنان استخدام می کند.

Read more ...

دعوت به همکاری
27 بهمن 1397

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه در استان اردبیل استخدام می کند.

Read more ...

دعوت به همکاری
27 بهمن 1397

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه در استان کرمانشاه استخدام می کند.

Read more ...

دعوت به همکاری
27 بهمن 1397

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه در استان کرمان استخدام می کند.

Read more ...

وزیراقتصاد: بدون سرکوب نرخ ارز بازارکنترل شد.
16 بهمن 1397

وزیر اقتصاد بیان داشت: در شرایط ثبات قرار داریم و امیدوارم زمینه‌های کاهش نرخ ارز نیز فراهم شود.

Read more ...

دعوت به همکاری
13 بهمن 1397

شرکت الکترونیک کارت دماوند ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های کشور در سمت مدیر شعبه در استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان استخدام می کند.

Read more ...

page  1  of  8