10 اردیبهشت 1398

دعوت به همکاری

شرکت الکترونیک کارت دماوند تعدادی برنامه نویس با مشخصات ذیل استخدام می کند:

3سال سابقه کاربرنامه نویسی

مسلط به اصول طراحی نرم افزار

مسلط به زبان برنامه نویسی java

آشنایی با PrimeNG،Primefaces

آشنایی با Angular

آشنایی با Application Server خصوصا JBoss EAP

تجربه برنامه نویسی  درمحیط Android

آشنایی با سیستم عامل Linux

روحیه کارتیمی