درگاه پرداخت دماوند

در این بخش یک خرید واقعی از پایانه دماوند پیاده‌سازی شده است که با کلیک بر روی دکمه پرداخت به سمت درگاه پرداخت هدایت خواهید شد.

سبد خرید
کالای یکم
200 ریال
3 عدد

کالای دوم
400 ریال
1 عدد

زبان درگاه پرداخت:

(با تغییر زبان؛ برای دریافت نشانه پرداخت مرتبط، این صفحه به صورت خودکار فراخوانی مجدد می‌شود.)