10 اردیبهشت 1398

ارائه اطلاعات جاده ای از سوی راننده ها و دریافت پول رمزنگاری دیجیتال ازسوی شرکت جگوارلندرور


ارائه اطلاعات جاده ای از سوی راننده ها و دریافت پول رمزنگاری دیجیتال ازسوی شرکت جگوارلندرور

سازنده خودرو جگوارلندروردرحال تست تکنولوژی کیف پول هوشمند است که اجازه میدهد رانندگان بادادن اطلاعات اعتبارکسب کنند.
ماشین ها بطوراتومات داده های وضعیت جاده ای مثل تراکم ترافیک  و وضعیت جاده ها را به مسئولین مربوطه گزارش میدهند و از این طریق رانندگان اعتبار کسب می کنند.
این اعتبارات می تواند برای پاداش هایی نظیرقهوه، پرداخت خودکارعوارض یا هزینه های پارکینگ و شارژ وسایل نقلیه الکتریکی استفاده شود.
به منظور کم کردن و ازبین بردن مالیات تراکنش و هزینه ها شرکت های جگوارلندرور با بنیاد IOTA همکاری میکنند تا فناوری های منحصربه فردی را برای کیف پول هوشمند ارائه دهند.

Russell Vickers طراح نرم افزارجگوارلندرور می گوید: در آینده ماشین های خودران بطوراتوماتیک خود را به ایستگاه سوخت می رسانند و خودرو را شارژ و پرداخت را انجام میدهند. درحالیکه راننده می تواند از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات مفید به عنوان هشدار اتومبیل های دیگر از ترافیک و... درامد کسب کند.

منبع:https://www.finextra.com

ترجمه رسولیان