08 خرداد 1398

دریافت وام 3.1ملیون یورویی استارت اپ Pixpay درحوزه نوجوانان

دریافت وام 3.1ملیون یورویی استارت اپ Pixpay  درحوزه نوجوانان
Pixpay که درست چند ماه پیش توسط گروهی از والدین تاسیس شد، به کودکان بین سنین ۱۰ تا ۱۸ یک حساب بانکی تلفن همراه ، کارت پرداخت غیرتماسی و گزینه استفاده از اپل پرداخت و گوگل پرداخت ارائه خواهد داد.
این سرویس در سال تحصیلی جدید در فرانسه آغاز به کار خواهد کرد و هزینه خدمات 2.99یورو درماه است.
این برنامه کمک خواهد کرد به مدیریت هزینه ها و صرفه جویی،ارائه اطلاعیه های خرید در زمان واقعی، تجزیه و تحلیل جایی که پول میرود همراه با معرفی برندهای مشهور.
در عین حال , والدین قادر خواهند بودکارهایی نظیر محدودکردن خرید ها, مسدودکردن خرید از برخی ارائه دهندگان  وایجاد مشوق‌های مالی برای انجام وظایفی مانند کارهای خانگی را انجام دهند.

ترجمه:رسولیان

منبع: https://www.finextra.com